Blogs

Wervositeit: de reden voor bouwondernemingen om te digitaliseren

Sint-Martens-Latem, 5 april 2016.

De nieuwe wetgeving voor bouwondernemingen zorgt voor extra stress en werkdruk op de werf. Sinds kort wordt slimme software ingezet als middel tegen deze ‘wervositeit’.

 

Sinds 1 april 2014 is elke bouwonderneming verplicht om dagelijks op de werf aanwezige werknemers elektronisch aan te melden bij de RSZ¹. Dit houdt in dat de administratieve afdeling op elk moment van de dag verantwoording over hen moet kunnen afleggen. Wanneer ze dit niet kan en de RSZ een controle uitvoert, is de bouwonderneming in overtreding. Met een flinke boete voor aannemer én werknemer tot gevolg. Dit geeft zowel de directie als de werknemer meer stress, ofwel ‘wervositeit’.

Rik Hinnens, gedelegeerd bestuurder bij Wycor, bevestigt dit. “De nieuwe wet inzake aanwezigheidsregistratie zorgde in het verleden al voor extra druk op onze medewerkers. Want wanneer meldingen manueel moeten gebeuren, kan al eens iemand over het hoofd worden gezien. Dit creëerde een zekere spanning binnen het bedrijf en op de werf. Daarom zochten we naar een structurele oplossing.”

ITmobile wil ‘wervositeit’ de werf uit helpen door de aanwezigheidsregistratie te vereenvoudigen. Dit met behulp van slimme hard- en software, die op basis van GPS kan vaststellen wanneer een werknemer op de werf is gearriveerd. Zo moet die zich niet langer zelf actief bezig houden met de registratie.

“Werknemers moeten alleen nog hun bedrijfspas of ConstruBadge scannen wanneer ze in hun auto stappen. De software van Fleet Complete doet de rest”, licht Xavier Moerman, directeur van Fleet Complete België toe. “Onze oplossing kan bijgevolg de ernstigste vormen van wervositeit voorkomen.”

 

Noot voor de redactie:
¹De wet inzake aanwezigheidsregistratie geldt momenteel voor alle bouwprojecten met een minimale waarde van € 800.000 (voor werven die starten vanaf 1 maart 2016 wordt deze drempel verlaagd naar € 500.000). De hoge boetes bij verzuim zijn niet min: € 6.000 per inbreuk per medewerker en voor de medewerker zélf een boete van € 600.