Blogs

Nieuwsbrief november 2015

We zijn er trots op de volgende organisaties toe te mogen voegen aan onze lijst van visionaire doeners. Ondernemers die beseffen dat beter willen niet genoeg is en beter doen noodzaak is. 

equin logo

EQIN breidt tijdregistratiemodule uit

Stork-bedrijf EQIN is zich zeer bewust van de noodzaak tot constant verbeteren. Het bedrijf breidde onlangs de tijdregistratiemodule van haar technische buitendienst uit met Deskplan, onze planningsmodule voor zowel project- als serviceplanning. Daarnaast worden de zestien EQIN-monteurs voorzien van FieldMobile, onze digitale werkbon. Middels FieldMobile verschaft EQIN de monteur opdrachten. De afwikkeling in de zin van gebruikte materialen, uitgevoerde werkzaamheden, geconstateerde gebreken vindt plaats in deze applicatie. Bovendien tekent de opdrachtgever in deze bon voor akkoord. Zodra de opdrachtgever heeft getekend, wordt er automatisch een mail met de kopie van de getekende opdracht naar de opdrachtgever gezonden. De getekende bon vormt daarmee de basis voor de facturatie. De automatisch geregistreerde inzettijd wordt geheel onafhankelijk van de werkbon naar de centrale database gestuurd en vormt daar het fundament voor de urenadministratie, de nacalculatie en de berekening van de werkelijke reistijd.

Stork EQIN bedrijfsleider Johan van Erkelens is constant op zoek naar mogelijkheden om zijn service verlening op het hoogste niveau te houden zonder daar zijn monteurs in te belasten. Een buitendienstmonteur heeft immers dat vak niet gekozen omdat ie zo’n belangstelling heeft voor de administratie. Die administratie wordt met grote tegenzin gevoerd en wordt dus onbetrouwbaar. Met die wetenschap in het achterhoofd koos Johan voor een oplossing die de administratie praktisch volledig automatiseert, de monteur hoeft slechts gebruikt materiaal bij te houden en om de digitale handtekening van de klant te vragen. Daarmee heeft Johan perfecte kennis van zijn kosten, zijn opbrengst, de te bestellen materialen en vooral  welke klant dien ik op welke manier nog beter te helpen.

graafmachine met voertuig registratie apparaat.

Kroeze Infra bv profiteert van Footstapp

Kroeze Infra bv, gespecialiseerd in de aanleg en bouw van alle vormen van infrastructuur, besloot haar personeel uit te rusten met onze automatische, realtime tijdregistratie in de vorm van een blackbox. Elke medewerker die met een bedrijfsvoertuig op pad gaat, dient zich aan te melden om zijn auto ook daadwerkelijk te starten. De bedrijfsauto’s zijn als het ware een prikklok geworden. Door de toepassing van het Timetracker-algoritme kunnen we de geregistreerde tijd valideren naar werk- of reistijd. Bovendien kunnen we deze tijd koppelen aan de medewerker én aan het project waaraan wordt gewerkt. Deze tijd gebruiken we om het salarisverloop en de reisvergoeding te berekenen.

De geregistreerde tijden worden vervolgens in de Metacom backoffice verwerkt. Kroeze Infra bv heeft zo een belangrijk doel bereikt: dankzij volledige automatisering hoeven de nacalculatie, de ritadministratie en de urenadministratie niet meer door de buitendienst ingevoerd te worden. Niet geheel onbelangrijk: de verkregen informatie is 100% juist en leidt in de vervolgbewerking tot een eveneens 100% juiste vorm van afrekening en projectbewaking.

De eigenaren van Kroeze Infra bv, dhr. Wijnhoven en dhr. Zeiderveld, beseffen heel goed dat hun opbrengst volledig afhangt van de verhouding  tussen hun personeelskosten en productie. Ze weten dat een handmatige administratie onvoldoende betrouwbaar is en leidt tot een grote belasting van zowel de buitendienst als de interne administratie. Ze hebben nu continue inzicht in de voorgecalculeerde kosten versus de werkelijke kosten, hebben nacalculatie vertaald naar projectbewaking en kunnen dankzij volledige transparantie constant sturen en verbeteren.

In de e-mail nieuwsbrief van 23 november 2015 is Kroeze Infra bv per abuis vermeld onder de naam Kroes.

gebruikt een telematica systeem.

Menno Sappé implementeert alle Fleet Complete-modules

Menno Sappé, de in Joure gevestigde specialist in hoogwaardige reinigingstechnieken, profiteert inmiddels van alle beschikbare modules en applicaties uit het Fleet Complete-portfolio. Project- en serviceplanning gebeurt nu in DeskPlan. De uitvoering van deze planning wordt vervolgens vastgelegd middels onze registratiesystemen. Daarnaast ontvangen werknemers hun digitale opdrachtgegevens in FieldMobile en worden planning en uitvoering voortdurend met elkaar vergeleken, voornamelijk om zicht te krijgen op de verhouding tussen gebudgetteerde en reële kosten. De inzettijd van zowel de medewerkers als de ingezette materialen wordt verzameld en direct overzichtelijk in kosten zichtbaar gemaakt. De inzettijd per medewerker wordt als basis voor de verloning toegepast, de reistijd van huis naar werk wordt vastgelegd en als basis voor de salarisberekening toegepast.
Menno Sappé eigenaar William Pol beseft dat zonder een constante vergelijking van begrote en gerealiseerde kosten het onmogelijk is zijn bedrijf succesvol te houden. Transparantie als basis in de relatie met de opdrachtgever, echter zonder  administratieve onduidelijkheid  te creëren.