Blogs

Nieuwsbrief februari 2016

Strenge controle niet voor niets

Waarom deze strenge controle? Omdat we het hebben over uw data, uw bedrijfsvoering en uw personeel. U wilt niet dat uw data, door welke oorzaak dan ook, bij onbevoegden belandt. Onbevoegden die hier vervolgens hun voordeel mee zouden kunnen realiseren.  Daarnaast beseffen we dat concepten als datahosting, ‘software as a service’ of ‘webbased software’ best tot gevoelens van onrust kunnen leiden. Prangende, geheel logische vraag is: “wat gebeurt er met mijn gegevens als Fleet Complete er niet meer is?”

Beschikbaarheid van data en software geborgd

Los van het feit dat Fleet Complete op geen enkele manier het voornemen heeft te stoppen -integendeel- is het naar onze mening goed dergelijke gevoelens te benoemen en er duidelijke antwoorden op te geven:

  • Heeft u twijfels over de blijvende beschikbaarheid van uw data, besef dan dat we deze data gedurende zeven jaar opslaan en dat u daarnaast de mogelijkheid heeft data als hardcopy op te slaan op een eigen datadrager.
  • Heeft u twijfels over de blijvende beschikbaarheid van onze software, denk dan eens aan een Escrow-abonnement, welke u de garantie biedt dat, in geval van bedrijfsbeëindiging van Fleet Complete, u de beschikking heeft en houdt over onze software, de broncode en de bijbehorende documentatie. 

Vragen over de beveiliging van uw data?

Indien u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen heeft, staan we u natuurlijk graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Harald Treur & Klaas Collet,
Fleet Complete