Blogs

Gastblog Henk Veldhuizen: Controle of vertrouwen?

blog_controle_of_vertrouwen

Controle of vertrouwen, een dilemma waar veel leidinggevenden mee kunnen worstelen. Ook een adagium dat vaak wordt gebezigd: ‘vertrouwen is goed, controleren is beter.’ Hoe voorkom je dat je in dit dilemma verzeild raakt. Dat je als leidinggevende of beleidsmaker wordt gezien als iemand die geen vertrouwen heeft in de eigen verantwoordelijkheid die medewerkers genieten. Een medewerker die een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft, kan zich beledigd voelen. Niet onlogisch wanneer hem de verantwoordelijkheid wordt ontnomen.

Menselijk handelen versus automatisch registreren

Speelt dit dilemma ook niet bij het automatisch registreren van reistijden en werktijden? Wordt mijn menselijk handelen niet vertrouwd? Waarom automatiseren, het ging toch goed zo? Is het automatisch registreren van gegevens een signaal van wantrouwen of juist een efficiënte inrichting van het administratieve proces?

De registratie van reis- en werktijden valt niet onder de primaire activiteiten van een organisatie, maar onder het secundaire proces. Het registreren van reis- en werktijden is een proces dat vraagt om nauwkeurige vastlegging van gegevens. De registratie van deze gegevens werkt immers één op één door in de betalingen naar de medewerker. Fouten in de vastlegging van deze gegevens kunnen zorgen voor een vertrouwensbreuk tussen medewerker en werkgever en zo een negatief effect hebben op de werknemer.

Succes en toegevoegde waarde

Vertrouwen tussen werknemer en werkgever is dus een belangrijk gegeven en een fundamentele voorwaarde wanneer het  gaat om het succes van een onderneming. Succes is wat wij misschien allemaal wel nastreven en ook nodig hebben.

Het werken met urenbriefjes en kilometerstaten is een administratieve aangelegenheid die de organisatie afleidt van haar toegevoegde waarde, maar evident is voor de medewerkers. Dus de vraag is: ‘hoe zorg je ervoor dat dit administratieve proces door blijft lopen, maar minder belastend is voor de organisatie?’ Met als gevolg dat er meer tijd ontstaat om te praten over toegevoegde waarde, zonder dat de vertrouwenskwestie ter tafel komt.

Benadering en perspectief

Het vraagstuk controle of vertrouwen is geen onderwerp als de overgang van handmatige vastlegging naar automatische vastlegging benaderd wordt vanuit het perspectief dat de organisatie wordt geholpen om meer tijd vrij te maken voor haar toegevoegde waarde. Capaciteit en budgetten binnen de organisatie worden immers vrijgemaakt voor de kerncompetenties van de organisaties.

Vertrouwen is niet het thema, het gaat om het streven om beter te worden, het streven om nog meer fundament te krijgen in de markt waarin men opereert. Een steviger verankering van de business in de markt is tenslotte waardevol voor iedereen die belang heeft bij het succes van de organisatie waar men deel van uit maakt.

Meer informatie over Henk Veldhuizen van Veldhuizen HR Consultancy