Blogs

De fiscus maakt het zichzelf té gemakkelijk

De Belastingdienst heeft gegevens opgevraagd van alle automobilisten die vorig jaar op kenteken parkeerden bij een parkeerautomaat. Zo kan de dienst controleren of leaserijders niet meer privékilometers rijden dan ze opgeven in hun rittenadministratie. Maar mag dat wel? Het lijkt erop dat de fiscus het zichzelf een beetje té gemakkelijk maakt. 

Onder het motto ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ is de fiscus in de afgelopen tien jaar een efficiënte geldverzamelaar geworden. Natuurlijk is er niets mis met een effectieve overheid die zorgt voor tijdige en juiste inning van belastingen. Maar als de Belastingdienst de parkeergegevens van burgers opvraagt om hun fiscale deeladministratie te controleren, rijzen er toch wat vragen. 

Privacygevoelige informatie beschermen

In Nederland en binnen Europa kennen we een aantal wetten die onze privacy moeten garanderen. Die verplichten de bewaarders van allerlei privacygevoelige data om ervoor te zorgen dat die data alleen beschikbaar worden gesteld aan de eigenaar ervan. 

 

Parkeergegevens niet doorspelen

Maar voor de overheid gelden blijkbaar andere wetten. Die overheid heeft er immers geen enkel probleem mee om privacygevoelige informatie op te halen bij partijen die deze data niet eens beschikbaar zouden mogen stellen. Want het Nationaal Parkeer Register, dat parkeertransacties registreert, is verplicht om deze gegevens na acht weken te wissen. Het mag die niet langer bewaren en zéker niet doorgeven aan andere partijen.

Privacy in het geding

Het lijkt me billijk dat de Belastingdienst vaststelt of een fiscale administratie correct is door databestanden te koppelen. Bijvoorbeeld door een bekeuringslocatie te matchen met de route die volgens de rittenadministratie gereden is. Maar daarbij gaat het om gegevens uit databestanden waarover de fiscus al beschikt. Nu vraagt de Belastingdienst gegevens op bij marktpartijen die wettelijk niet eens beschikbaar mogen worden gesteld. Dat is een brug te ver. 

 

Meer weten?

Fleet Complete