BAM Wegen

BAM Wegen van ritregistratie naar betrouwbare werk- en reistijd vergoeding
BAM wegen, onderdeel van de koninklijke BAM groep, heeft de expertise in huis voor vrijwel elke activiteit die te maken heeft met wegenbouw. Van ontwerp tot aanleg, van beheer tot onderhoud. Daarnaast verzorgt BAM Wegen grond-, riool- en milieuwerkzaamheden en projecten op het gebied van geluidsreductie en gebiedsontwikkeling. BAM Wegen is een grote wegenbouwer met ruim 1700 medewerkers en zes vestigingen in Nederland. Het bedrijf wilde de rittenadministratie verbeteren van werk- en reistijd van de buitendienstmedewerkers. Niet alleen omdat die rittenadministratie erg veel mankracht vergt, maar ook omdat volledige betrouwbaarheid ervan een harde noodzaak is. Zeker nu de prijzendruk toeneemt.

Bij BAM Wegen zijn de informatiestromen rond reis- en werktijden belangrijk voor verschillende processen:

  • om de exacte vergoeding van de reistijd/reisafstand te berekenen volgens de bouw-cao;
  • voor de projectnacalculatie op basis van de gewerkte en gereisde tijd;
  • om extreme werktijden te voorkomen bij projecten onder hoge tijdsdruk: denk aan het aanbrengen van verhit asfalt om de weg snel weer berijdbaar te maken.

 

Reis – en werktijdenregistratie gedigitaliseerd

Al even geleden maar nog steeds actueel: in juni 2013 leverde Fleet Complete een systeem op dat de gehele reistijdenregistratie en werktijdenregistratie van de buitendienstmedewerkers digitaliseert. Het systeem stelt de reistijd automatisch vast en verrekent deze naar een cao-conforme reisvergoeding. Het legt ook de werktijd vast, per medewerker en project. Daarmee beschikt BAM volledig automatisch – zonder tussenkomst van berijders – over een fiscaal sluitende rittenadministratie. Dit wordt nog steeds naar grote tevredenheid gebruikt en maakt de bedrijfsvoering een stuk efficiënter.

Informatie gekoppeld aan eigen ERP-systeem

Ons systeem van reis- en werktijdeninformatie hebben we bovendien gekoppeld aan Metacom, het ERP-systeem van BAM. Daardoor is alle werktijdinformatie in Metacom direct beschikbaar voor de nacalculatie. En de reisvergoedingsinformatie is meteen zichtbaar in de salarisadministratie. Bovendien beoordeelt de software van Fleet Complete de werktijden op basis van de werktijdenwet. De projectleider krijgt een melding bij als medewerkers de werktijden overschrijden, zodat ook dit onderwerp continu aandacht krijgt.

Rapportage per e-mail op een vast tijdstip

FieldExport en FieldImport

  • U kunt dagelijks, wekelijks of maandelijks op een vast tijdstip het door u gewenste rapport ontvangen per mail in het door u gewenste bestandsindeling zoals pdf, RFT, CSV, XLS en txt.
  • Bijvoorbeeld een rapport met gereden kilometers, de uitzonderingen, gewerkte uren op een project, een overzicht van alle actieve voertuigen of eender welk rapport wat u zelf wilt ontvangen kan automatisch op een vast moment binnen komen in de e-mailbox van een door u opgegeven e-mailadres.

  • Reis- en werktijdenregistratie gedigitaliseerd
  • Informatie gekoppeld aan eigen ERP-systeem
  • rojectnacalculatie op basis van de gewerkte en gereisde tijd
  • Exacte vergoeding van de reistijd/reisafstand berekenen volgens de bouw-cao
  • Extreme werktijden voorkomen bij projecten onder hoge tijdsdruk

Automatische tijdregistratie voor woon-werkverkeer

Time Tracker

Kort gezegd: de prikklok, heruitgevonden. Time Tracker is het meest geavanceerde concept om reis- en werktijd te registreren. Speciaal voor bedrijven met mobiele medewerkers. Van vertrek tot thuiskomst worden activiteiten, verdeeld over specifieke projecten, bijgehouden. Allemaal automatisch en op de minuut nauwkeurig.

Wij hebben dé oplossing voor u!
Wij geven om uw vloot – laat ons u helpen uw wagenparkbeheer te optimaliseren.